Københavns Private Lægeklinik

Lægekonsultation

som passes ind i din hverdag

Tlf: 93 87 45 00

Telefontid hverdage 07-11

50 m fra Nørreport St/Metro

Nørregade 41, 2.sal

1165 København K

Akut lægekonsultation 300 Kr.

Københavns Private Lægeklinik

Læge Carl Korsgaard & Sygeplejerske Helen Korsgaard

Privatlæge klinik: konsultation samme dag - tidlig behandling afkorter sygeforløbet

 
 

Københavns Private Lægeklinik

93 87 45 00

Helbredskonsulenterne ApS

Medlem af lægeforeningen

Medlem af speciallægeforeningen

Medlem af overlægeforeningen

Tilmeldt sundhedsstyrelsen (STPS)