Lægeattest

Københavns Private

Lægeklinik

93 87 45 00

Københavns Private

Lægeklinik

93 87 45 00

Lægeattest

-Kørekorts attest 

-Lægeattest i forbindelse med ansættelse i diverse firmaer

-Diverse funktionsattester

-Helbredsattest

-Søfarts attest

-Truckcertifikat - lægeattest

-Au Pair attest

-Med flere


Ved nogle attester skal der begrundes, hvorfor man ikke bruger sin egen læge. Det kan f.eks. være fordi du ikke kan få tid hos lægen indenfor rimelig tid eller du befinder dig langt væk fra din egen læge.
 

 
 
 

Københavns Private Lægeklinik

93 87 45 00

Helbredskonsulenterne ApS

Medlem af lægeforeningen

Medlem af speciallægeforeningen

Medlem af overlægeforeningen

Tilmeldt sundhedsstyrelsen (STPS)